SCH 4040 T

4 Motorlu Yetişkin Hasta Bakım Yatağı

EN 6061-2-52 Compliant
Schröder Certificates

SCH 4040 T sağlık yatağı, yoğun bakımın yüksek taleplerini karşılayacak şekilde özelleştirilmiştir. Her hastane koğuşunun ve yoğun bakım ünitesinin (YBÜ) gerçekten modern sağlık yatağı gereksinimlerinin tanımı haline gelen şık tasarımdır. SCH 4040 T yatak, maksimum dayanıklılık için tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Barietrik gelecekler için de tasarlanmış ve çeşitli patentlerle korunan monolitik üst çerçeve. SCH 4040 T ‘ın hasta memnuniyeti açısından birkaç faydası vardır.

The SCH 4040 T healthcare bed is customised to meet the high demands of intensive care. It is the stylish design has become the definition of the truly modern healthcare bed requirements of each hospital ward and intesive care unit (ICU). The SCH 4040 T bed has been designed, built and tested for maximum durability. The monolithic supframe designed for barietric futures as well and protected with several patents. SCH 4040 T has a few benifits to the patient satisfaction.

  • Yükseklik Ayar Motorları
  • TR/ATR Eğim Ayar Motorları
  • Sırt Ayar Motorları
  • Ayak Ayar Motorları
  • Calfrest Mekanik Cırcır

Alçak gerilim DC motorlarda dönme hareketini doğrusal itme/çekme hareketlerine dönüştürebilen yüksek teknoloji ürünü elektrikli cihazlar olan iki liner aktüatör ve iki Kaldırma Makas ile güçlendirilmiştir. SCH 4040 T, 4 eklemli bölümde şilte platformu ve yüksek yük kapasiteli DC Motorlar ile yükseklik ayarı yapılan yoğun bakım üniteleri için elektrikli bir yataktır.

Its powered with two liner actuators and two Lifting Scissors which are hi-tech electrical devices able to convert rotational motion in low voltage DC motors into linear push/pull movements. SCH 4040 T is an electric bed for Intensive care units, with a mattress platform in 4 jointed sections and height adjustment performed by high load capacity DC Motors.

SCH 4040 T yatağın 90 cm x 200 cm şilte platformu, hasta için en üst düzeyde konforu hedefleyecek şekilde uyarlanmıştır. Şilte platformu ABS plastik parçalardan yapılmıştır ve bu nedenle temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve çıkarılması kolaydır. Opsiyonel olarak sunulan ergonomik tasarımlı çift katmanlı 7 bölmeli platform özel olarak tasarlanmış havalandırma kanalları, havanın şilte altında dolaşmasını sağlar ve nemi azaltır. Yatak platformunun 7 bölümü, PP ve gümüş nanopartiküller (Ag NP’ler) bileşikleri olan geri dönüştürülebilir ve sterilize edilebilir malzemeden yapılmıştır. 7 bölme yıkanabilir, çıkarılması ve temizlenmesi kolaydır, yuvarlak kenarlı ve keskin kenarları olmayan entegre yatak durduruculu.

The 90 cm x 200 cm mattress platform of the SCH 4040 T bed has been adapted to aim the highest level of comfort for the patient. The mattress platform is made of ABS plastic parts and therefore is easy to clean , disinfect and detach. Optionally offered ergonomic design double layer 7 sections platfom specifically designed ventilation channels allow air to circulate under the mattress and reduce moisture. The mattress platform 7 sections made up recyclable and sanitizable material which is PP and silver nanoparticles (Ag NPs) compounds. 7 sections are washable easy to be removed and cleaned, with round edges and integrated mattress stoppers without sharp edges.

Yatak yapımında kullanılmak üzere uyarlanmış sırt üstü X-Ray kaset uygulaması hazır. Akciğer röntgeni, hastanın fiziksel müdahalesine gerek kalmadan alınabilir. İsteğe bağlı olarak isteğe bağlı olarak sunulan yarı saydam sırt kısmı, gerektiğinde doğrudan bir X-Ray kasetinin yerleştirilmesine izin verir ve ABS plastik kaset tutucusu uygulanabilir.

X-Ray casset aplication ready on back rest addapted to be use on bed construction. The lung X-Rays can be taken without any need for the physical handling of the patient. Optionally offerable translucent backrest part to allow directly insert an X-Ray cassette if needed and ABS plastic cassette holder will be applyable.

Elektrikli hastane yatağı sch serisi, pozisyonların açı ayarı ile entegre idrar torbası tutucusu ile özel ve ergonomik olarak tasarlanmış yan korkuluklar. Katlanabilir 4 bölümlü güvenlik kenarlarının yatak konakları, PP ve nanopartiküller (Ag NP’ler) bileşiklerinin karışımı olarak bir Antimikrobiyal malzeme oluşturdu. Uygun tasarım, hasta mobilizasyonunu arttırır ve sıhhi tesisatçıların kolay temizlik ve dezenfeksiyon çabalarını azaltır. Düşme riskini önlemek için ekstra güvenlik için özel olarak tasarlanan bölümlerin tasarımı, CE EN 60601-2-52 hastane yatakları standardına uygun olarak şilte platformundan 42 cm yüksekliğe ve hasta için toplam yanal tutma yüzeyine ulaşır. Yan korkuluklar 4 cm yanal alan tüketimine sahiptir, daha az yer kaplar ve tek elle zahmetsizce indirilebilir.

Electric hospital bed sch series side rails specially and ergonomic designed with integrated urine bag holder with angle adjustment of the positions. The bed hosts of fold-down 4 section safety sides made up an Antimicrobial material as the mixture of PP and nanoparticles (Ag NPs) compounds. The appropriate designe increases patient mobilization and reduce the efforts of sanitarians for easy cleaning and disinfection. The design of the sections specially design for extra safety to prevent fall risk greatly attain 42 cm height above the mattress platform and a total lateral containment surface for the patient, in compliance with the standard for hospital beds CE EN 60601-2-52. Side rails have a lateral space consumption of 4 cm, use less space and can be effortlessly lowered with one hand.

SCH yatağın yan korkuluklarının mükemmel ve ergonomik tasarımı, yatak mafsallı olsa bile her pozisyonda ve her zaman tam yan koruma sağlar. Bu, bakıcı üzerindeki potansiyel yükün yanı sıra hastaların düşme riskini azaltmaya yardımcı olur. Hastalar, güvenliklerinden ödün vermeden en rahat pozisyona kolaylıkla taşınabilir. Yan korkuluklar, hastalara anında erişim için tek elle hareket ettirilebilen sönümleme sistemli, pürüzsüz ve hızlı bir kendi kendine indirme mekanizmasına sahiptir.

The excellent and ergonomic design of the SCH bed’s split side rails provide full lateral protection in all positions and all times, even the bed is articulated. This helps reduce the potential strain on the caregiver as well as the risk of falls to patients. Patients can be easily moved into the most comfortable position without compromising their safety. The side rails feature a smooth and fast self-lowering mechanism with dampening system that can be set in motion with one hand for accessing patients instantly.

Kaldırma direkleri ve hastayı engellemeden erişilebilen infüzyon stantlarının uygulanması için uygun şekilde yerleştirilmiş yatağın köşelerinde bulunan harika tasarımlı sabit adaptörler.

Great designed fixed adaptors located at the corners of the bed conveniently situated for application of lifting poles and infusion stands accessible without obstructing the patient.

Tüm kontroller ergonomik olarak konumlandırılmıştır ve hem sağlık personeli hem de hasta için anında sezgisel simgelerle tanımlanmıştır. SCH 4040 T yatak, yan panellere entegre edilmiş farklı kontrol pandantif uygulamaları ile uyarlanmıştır.

All controls are ergonomically positioned and identified by immediately intuitive icons both for the medical staff and the patient. The SCH 4040 T bed has been adapted with different applications of control pendants also integarted on side panels.

Yanlara entegre edilmiş hem dahili hem de harici kontrollere hastalar ve operatörler tarafından kolayca erişilebilir. Kullanıcı dostu askı kontrolleri, çeşitli bakıcı ihtiyaçlarını karşılar ve hasta özerkliğini teşvik eder.

The controls integrated on the sides, both internal and external, are easily accessible by patients and operators. User-friendly pendant controls accommodate a variety of caregiver needs and encourage patient autonomy.

Basamak, isteğe bağlı olarak, elektrikli yatağın ayarlarını kolayca kontrol eden sezgisel, grafiksel üç seviyeli bir kullanıcı arayüzüne sahip çok işlevli entegre bir dokunmatik ekran kontrol paneline sahiptir. SCH yatak dokunmatik kontrolörü, kullanıcıya tüm işlevler hakkında harika bir genel bakış sağlayan geniş bir ekranla donatılmıştır.

The footboard features optionally a multifunction integrated touchscreen control panel with an intuitive, graphical three-level user interface which easly controls the adjustments of the electric bed. The SCH bed touch controller is equipped with a large screen, giving the user a great overview of all the functions.

Bilateral yüksek-alçak ayak kontrollü ayaklarla uyarlanan Sch Serisi, sağlık personelinin yara bakımı, muayeneler ve maksimum hasta hijyeni ihtiyaçlarına yardımcı olmak için yatak yüksekliğinin eller serbest şekilde yukarı/aşağı ayarlanmasına olanak tanır.

Sch Series adapted with Bilateral high-low foot control foots allow hands-free adjustment of the bed height up/down for helping healthcare staff to the wound care, examinations and maximum patient hygiene needs.

SCH ICU yatak hemşiresi Kontrol pandantifi, el kontrol tuşları veya kilitler olarak kullanılabilen 24 adede kadar düğmeli kompakt bir ünitedir. Kilitleme işlevi, sarı LED’ler kullanılarak görünür hale getirilebilir. SCH yatak hemşire kontrol pandantifi, hastaya sınırlı derecede ayarlama sağlarken, hemşirelik personelinin kritik konumlandırma işlevleri üzerinde doğrudan kontrolü elinde tutmasına olanak tanır. Bu yüksek derecede seçici kontrol, omurilik yaralanmaları ve diğer benzer durumlar gibi durumlarda hayati önem taşır. SCH yatak hemşire kontrol pandantifi, hemşirenin isteklerine göre hastanın erişemeyeceği bir yerde konumlandırılmasını sağlayan ve uygun olmayan, hatta hasta için tehlikeli olabilecek el kontrol işlevlerini engellemeye yarayan esnek bir “kancaya” sahiptir.

The SCH ICU bed nurse Control pendant is a compact unit with up to 24 buttons that can be used as hand control keys or lock-outs. The lock-out function can be made visible by using yellow LEDs. The SCH bed nurse control pendant allows nursing staff to retain direct control over critical positioning functions while giving the patient a limited degree of adjustment. This high degree of selective control is vital in cases such as spinal injuries and other similar conditions. The SCH bed nurse control pendant has a flexible “hook” which enables it to be positioned according to the nurses wishes, out of reach of the patient and serves to block the hand control functions that may be inappropriate, or even dangerous to the patient.

Üst düzey SCH serisi hastane yatakları için tasarlanmış gelişmiş el kumandası. SCH hastane yatağı el kumandası uzaktan kumandasında on iki adede kadar yumuşak dokunuşlu düğme bulunur ve Işıklı led göstergeler, IPX6 Yıkanabilir koruma sınıfına sahiptir. Bu kontrol, kullanıcılara birçok ayar seçeneği, hareket modeli ve ek özellikler hakkında optimum genel bakış sunarak hastalara müdahale ederken verimlilik ve hassasiyet sağlar.

Advanced hand control designed for high-end SCH series hospital beds.The SCH hospital bed hand control remote has up to twelve soft-touch buttons and Illuminated led indicators comes with a protection class IPX6 Washable. This control gives users optimal overview of the many adjustment options, movement patterns, and additional features, ensuring efficiency and precision when attending to patients.

SCH hasta yatağı için Esnek Hasta Paneli, hastane ve bakım evleri için ideal hale getiren esnek bir kola sahiptir. Hastaların sırtlık ve bacak desteği gibi uygulamaları kontrol etmesini ve ayarlamasını sağlar.

Flexible Patient Panel for SCH patient bed comes with a flexible arm making it ideal for hospital and nursing home beds. It enables patients to control and adjust applications such as backrest and leg support.

SCH serisi elektrikli hastane yatakları, sırt ve bacak ayarlamaları sırasında otomatik regresyon sistemi ile başarılı bir şekilde adapte edilir ve pelvik bölgede 11 cm ekstra boşluk yaratarak boşluk artar. Bu bakım mekanizması, yağdan arındırılmış basınç ülserlerine izin vererek ve nefes almayı iyileştirmek ve hastanın yatakta sürekli yeniden pozisyonlanmasını önlemek için pelvis ve sakral bölgelerdeki basıncı önemli ölçüde azaltarak iyileşme sırasında konforu en üst düzeye çıkarır.

SCH series electric hospital beds is succesfully addapted with an auto-regression system during adjustments of backrest and leg automatically shift increasing the space on the pelvic area by creating an extra space of 11 cm. This care mechanism maximize comfort during recovery with allowing degreased pressure ulcers and significantly reduced pressure on the pelvis and sacral areas to enhance breathing and to avoid continuous repositioning of the patient on the bed.

Tüm sch serisi elektrikli yataklara uyarlanmış elektronik CPR’ nin standart geleceği. Acil durumlarda, yatağın her iki tarafında bulunan bir (MANUEL CPR) hızlı serbest bırakma kolu ile sırtlık manuel olarak indirilebilir; kol, yatağın herhangi bir konumunda, en düşük yükseklikte bile ve her ikisi de güvenlik tarafı yukarı veya aşağı konumlardayken ayar yapılmasına izin verir. Schröder sch yatağı ayrıca elektrikli bir CPR işlevi sunar.

The standard future of electronic CPR adapted in all sch series electric beds .In case of emergency, the backrest can be brought down manually through a (MANUEL CPR) quick release lever available on both sides of the bed; the lever allows the adjustment at any position of the bed, even at lowest height and both with safety sides up or down locations. The schröder sch bed also offers an electric CPR function.

Entegre 5. tekerlek, personel yardımını en aza indirir, dar köşelerde bile yatağı hareket ettirmede daha yüksek manevra kabiliyeti sağlar. 5. tekerlek, hasta nakli sırasında maksimum güvenlik ve rahatlığı arttırır. Yatağın ağırlık merkezinde konumlandırılarak, yatağı döndürürken gereken zemin yüzeyini azaltır.

The integrated 5th castor minimises staff assistance , gives opportunity of higher maneuverability in moving the bed even on narrow corners. The 5th castor are increase the maximum safety and convenience during the patient transport. Positioned at the bed’s centre of gravity, it reduces the floor surface required when turning the bed.

Yatak  en alt konuma hareket edildiğinde kontrol panellerinde ışıkla gösterilir. Uzaktan kumandadaki yükseklik lambası kırmızıdır. Yatak en alçak konumdayken, düşme riskini azaltmak için lamba yeşile döner.

The bed automatically stoped and indicated with light on control panels when moving to the lowest position. The height lamp on the remote is in red. When the bed is in the lowest position, the lamp turns green to reduce the risk of falling.

Mevcut alarm sistemi hastanın yatak üzerindeki hareketini izler ve yatak çıkışı hastaların daha kolay ve güvenli mobilizasyonunu sağlar. Sistem, düşme önleme protokollerinizi geliştirmenize yardımcı olur ve uyarıyı yeniden kurma konusunda endişelenmenize son verir. 2 modlu Yatak Çıkış Alarmı, bakıcıları olası yataktan çıkış olaylarına karşı uyarır.

The exist alarm system monitors the patient’s movement on the bed and bed exit allows for easier and safer mobilization of patients. The system helps enhance your fall prevention protocols and helps you stop worrying about re-arming the alert. 2-mode Bed Exit Alarm, alerts caregivers of potential bed exit events.

Frenler devreye girmezse, fren pedallarından birine basılana kadar devam eden sesli bir tonla bakıcıları uyarır. 

If the brakes do not engage, it warns caregivers with an audible tone that continues until one of the brake pedals is depressed.

açı göstergesi, hastanın istenen sırt ve trendelenburg açısına getirilmesine yardımcı olur.

On site angle indicator assists in positioning the patient to the desired angle of elevation.

SCH elektrikli karyola standart olarak ø 150 mm yıkanabilir, eş zamanlı Tekerlekler, ikiz tekerlek ve yön kilitleme sistemi seçenekleriyle mevcuttur. Kolay temizlik ve dezenfeksiyon için güzel ve basit tasarım.

SCH electric bed standard avalable in ø 150 mm washable, simultaneous Wheels with the options twin castors and directional locking system. Pretty and simple design for easy cleaning and disinfection.

Bu ışık işlevi, geceleri daha iyi bir hasta oryantasyonunu destekler ve bir güvenlik hissi sağlar.

This light function supports a better patient orientation at night and provides a feeling of safety.

Ayak dayama alanı, dizin ters dönüşlerini hedefleyen dişli raf ile manuel olarak ayarlanabilir

The footrest area is manually adjustable by toothed rack aiming counter rotations of the knee.