SCH 5000

5 Motorlu Yetişkin Hasta Bakım Yatağı

EN 6061-2-52 Compliant
Schröder Certificates

Elektrikli hastane yatağı SCH 5000 kolon motorları ile yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) yatış süresince hasta güvenliği, bakteriyolojik koruma ve hasta konforu sağlar.

Benzersiz modern tasarımlı SCH 5000, modern teknolojiler kullanılarak üretilmiş ve çeşitli patentlerle korunan yüksek kaliteli bir tıbbi yataktır. Akıllı özellikler de dahil olmak üzere birçok gelişmiş fonksiyonla donatılmıştır, hasta bakımını kolaylaştırır ve daha üst düzeyde bakım sağlar. SCH 5000 ile tanışın, hastalarınızın konforunu, güvenliğini ve memnuniyetini artırın.

An electric hospital bed SCH 5000 column motors construction powered by 4 motors with the option of fifth motors provides patient safety , bacteriological protection and patient comfort during a hospital stay, in the Intensive Care Unit (ICU).

Unique modern designed SCH 5000 is a high quality medical bed , manufactured with the use of modern technologies and protected with several patend. It is equipped with many sophisticated functions, including smart properties makes patient care easier and provides care to a higher level. Meet with the SCH 5000 improve your patients comfort, safety and satisfaction. You may choose the correct bed for each care and medical application, patient conditions and budget.

  • Yükseklik Ayar Motorları
  • Lateral Tilt Motorları
  • TR/ATR Eğim Ayar Motorları
  • Sırt Ayar Motorları
  • Ayak Ayar Motorları
  • Calfrest Mekanik Cırcır

Alçak gerilim DC motorlarda dönme hareketini doğrusal itme/çekme hareketlerine dönüştürebilen yüksek teknoloji ürünü elektrikli cihazlar olan iki liner aktüatör ve iki Kaldırma Kolonu ile güçlendirilmiştir. SCH 5000, 4 eklemli bölümde şilte platformu ve yüksek yük kapasiteli teleskopik kolonlar ile yapılan yükseklik ayarı ile Yoğun bakım üniteleri için elektrikli bir yataktır.

Its powered with two liner actuators and two Lifting Columns which are hi-tech electrical devices able to convert rotational motion in low voltage DC motors into linear push/pull movements. SCH 5000 is an electric bed for Intensive care units, with a mattress platform in 4 jointed sections and height adjustment performed by high load capacity telescopic columns.

Opsiyonel olarak SCH 5000, yatağın sol ve sağ tarafına yanal hareketler için 5. motorlarla uyarlanmış ve hastayı döndüren yanal eğimli yardımcı personele sahip tamamen ayarlanabilir bir elektrikli yataktır. SCH 5000 lateral eğimli yatak seçeneği, hastayı sadece bir hemşire yardımıyla ve minimum fiziksel çabayla sağlık personeli ile döndürmeye yardımcı olur. Bu, hastanın güvenliğini arttırmasının başarılı yoludur.

As an option SCH 5000 adapted with 5th motors for lateral movenets to the left and right side of the bed and it is a fully adjustable electric bed with a lateral tilt assisting staff with turning the patient. SCH 5000 bed with lateral tilts option assists with turning the patient with the help of just one nurse and with minimal physical effort healthcare staff. This is the succied way patient increases of their safety.

SCH 5000 yatağın 90 cm x 200 cm şilte platformu, hasta için en üst düzeyde konforu hedefleyecek şekilde uyarlanmıştır. Şilte platformu ABS plastik parçalardan yapılmıştır ve bu nedenle temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve çıkarılması kolaydır. Opsiyonel olarak sunulan ergonomik tasarımlı çift katmanlı 7 bölmeli platform özel olarak tasarlanmış havalandırma kanalları, havanın şilte altında dolaşmasını sağlar ve nemi azaltır. Yatak platformunun 7 bölümü, PP ve gümüş nanopartiküller (Ag NP’ler) bileşikleri olan geri dönüştürülebilir ve sterilize edilebilir malzemeden yapılmıştır. 7 bölme yıkanabilir, çıkarılması ve temizlenmesi kolaydır, yuvarlak kenarlı ve keskin kenarları olmayan entegre yatak durduruculu.

The 90 cm x 200 cm mattress platform of the SCH 5000 bed has been adapted to aim the highest level of comfort for the patient. The mattress platform is made of ABS plastic parts and therefore is easy to clean, disinfect and detach. Optionally offered ergonomic design double layer 7 sections platfom specifically designed ventilation channels allow air to circulate under the mattress and reduce moisture. The mattress platform 7 sections made up recyclable and sanitizable material which is PP and silver nanoparticles (Ag NPs) compounds. 7 sections are washable easy to be removed and cleaned, with round edges and integrated mattress stoppers without sharp edges.

Yatak yapımında kullanılmak üzere uyarlanmış sırt üstü X-Ray kaset uygulaması hazır. Akciğer röntgeni, hastanın fiziksel müdahalesine gerek kalmadan alınabilir. İsteğe bağlı olarak sunulan yarı saydam sırt kısmı, gerektiğinde doğrudan bir X-Ray kasetinin yerleştirilmesine izin verir ve ABS plastik kaset tutucusu uygulanabilir.

X-Ray casset aplication ready on back rest addapted to be use on bed construction. The lung X-Rays can be taken without any need for the physical handling of the patient. Optionally offerable translucent backrest part to allow directly insert an X-Ray cassette if needed and ABS plastic cassette holder will be applyable.

Elektrikli hastane yatağı sch serisi, pozisyonların açı ayarı ile entegre idrar torbası tutucusu ile özel ve ergonomik olarak tasarlanmış yan korkuluklar. Katlanabilir 4 bölümlü güvenlik kenarlarının yatak konakları, PP ve nanopartiküller (Ag NP’ler) bileşiklerinin karışımı olarak bir Antimikrobiyal malzeme oluşturdu. Uygun tasarım, hasta mobilizasyonunu arttırır ve sıhhi tesisatçıların kolay temizlik ve dezenfeksiyon çabalarını azaltır. Düşme riskini önlemek için ekstra güvenlik için özel olarak tasarlanan bölümlerin tasarımı, CE EN 60601-2-52 hastane yatakları standardına uygun olarak şilte platformundan 42 cm yüksekliğe ve hasta için toplam yanal tutma yüzeyine ulaşır. Yan korkuluklar 4 cm yanal alan tüketimine sahiptir, daha az yer kaplar ve tek elle zahmetsizce indirilebilir.

Electric hospital bed cura series side rails specially and ergonomic designed with integrated urine bag holder with angle adjustment of the positions. The bed hosts of fold-down 4 section safety sides made up an Antimicrobial material as the mixture of PP and nanoparticles (Ag NPs) compounds. The appropriate designe increases patient mobilization and reduce the efforts of sanitarians for easy cleaning and disinfection. The design of the sections specially design for extra safety to prevent fall risk greatly attain 42 cm height above the mattress platform and a total lateral containment surface for the patient, in compliance with the standard for hospital beds CE EN 60601-2-52. Side rails have a lateral space consumption of 4 cm, use less space and can be effortlessly lowered with one hand.

SCH yatağın yan korkuluklarının mükemmel ve ergonomik tasarımı, yatak mafsallı olsa bile her pozisyonda ve her zaman tam yan koruma sağlar. Bu, bakıcı üzerindeki potansiyel yükün yanı sıra hastaların düşme riskini azaltmaya yardımcı olur. Hastalar, güvenliklerinden ödün vermeden en rahat pozisyona kolaylıkla taşınabilir. Yan korkuluklar, hastalara anında erişim için tek elle hareket ettirilebilen sönümleme sistemli, yumuşak ve hızlı bir kendi kendine alçaltma mekanizmasına sahiptir.

The excellent and ergonomic design of the SCH bed’s split side rails provide full lateral protection in all positions and all times, even the bed is articulated. This helps reduce the potential strain on the caregiver as well as the risk of falls to patients. Patients can be easily moved into the most comfortable position without compromising their safety. The side rails feature a smooth and fast self-lowering mechanism with dampening system that can be set in motion with one hand for accessing patients instantly.

Kaldırma direkleri ve hastayı engellemeden erişilebilen infüzyon stantlarının uygulanması için uygun şekilde yerleştirilmiş yatağın köşelerinde bulunan harika tasarımlı sabit adaptörler.

Great designed fixed adaptors located at the corners of the bed conveniently situated for application of lifting poles and infusion stands accessible without obstructing the patient.

Tüm kontroller ergonomik olarak konumlandırılmıştır ve hem sağlık personeli hem de hasta için anında sezgisel simgelerle tanımlanmıştır. SCH 5000 yatak, yan panellere entegre edilmiş farklı kontrol pandantif uygulamaları ile uyarlanmıştır.

All controls are ergonomically positioned and identified by immediately intuitive icons both for the medical staff and the patient. The SCH 5000 bed has been adapted with different applications of control pendants also integarted on side panels.

Hem dahili hem de harici yanlara entegre edilen kontrollere hastalar ve operatörler tarafından kolayca erişilebilir. Kullanıcı dostu askı kontrolleri, çeşitli bakıcı ihtiyaçlarını karşılar ve hasta özerkliğini teşvik eder.

The controls integrated on the sides, both internal and external, are easily accessible by patients and operators. User-friendly pendant controls accommodate a variety of caregiver needs and encourage patient autonomy.

isteğe bağlı olarak, elektrikli yatağın ayarlarını kolayca kontrol eden sezgisel, grafiksel üç seviyeli bir kullanıcı arayüzüne sahip çok işlevli entegre bir dokunmatik ekran kontrol paneline sahiptir. SCH bed touch kontrol cihazı, kullanıcıya tüm fonksiyonlar hakkında harika bir genel bakış sağlayan geniş bir ekranla donatılmıştır.

The footboard features optionally a multifunction integrated touchscreen control panel with an intuitive, graphical three-level user interface which easly controls the adjustments of the electric bed. The SCH bed touch controller is equipped with a large screen, giving the user a great overview of all the functions.

Bilateral yüksek-alçak ayak kontrollü ayaklarla uyarlanan Cura Serisi, sağlık personelinin yara bakımı, muayeneler ve maksimum hasta hijyeni ihtiyaçlarına yardımcı olmak için yatak yüksekliğinin eller serbest şekilde yukarı/aşağı ayarlanmasına olanak tanır.

SCH Series adapted with Bilateral high-low foot control foots allow hands-free adjustment of the bed height up/down for helping healthcare staff to the wound care, examinations and maximum patient hygiene needs.

SCH ICU yatak hemşiresi Kontrol pandantifi, el kontrol tuşları veya kilitler olarak kullanılabilen 24 adede kadar düğmeli kompakt bir ünitedir. Kilitleme işlevi, sarı LED’ler kullanılarak görünür hale getirilebilir.

SCH yatak hemşiresi kontrol pandantifi, hastaya sınırlı derecede ayarlama sağlarken, hemşirelik personelinin kritik konumlandırma işlevleri üzerinde doğrudan kontrolü elinde tutmasına olanak tanır. Bu yüksek derecede seçici kontrol, omurilik yaralanmaları ve diğer benzer durumlar gibi durumlarda hayati önem taşır.

SCH yatak hemşire kontrol pandantifi, hemşirenin isteklerine göre hastanın erişemeyeceği bir yerde konumlandırılmasını sağlayan ve uygun olmayan, hatta hasta için tehlikeli olabilecek el kontrol işlevlerini engellemeye yarayan esnek bir “kancaya” sahiptir.

The SCH ICU bed nurse Control pendant is a compact unit with up to 24 buttons that can be used as hand control keys or lock-outs. The lock-out function can be made visible by using yellow LEDs.

The SCH bed nurse control pendant allows nursing staff to retain direct control over critical positioning functions while giving the patient a limited degree of adjustment. This high degree of selective control is vital in cases such as spinal injuries and other similar conditions.

The SCH bed nurse control pendant has a flexible “hook” which enables it to be positioned according to the nurses wishes, out of reach of the patient and serves to block the hand control functions that may be inappropriate, or even dangerous to the patient.

Üst düzey SCH serisi hastane yatakları için tasarlanmış gelişmiş el kontrolü. SCH hastane yatağı el kumandası uzaktan kumandasında on iki adete kadar yumuşak dokunuşlu düğme bulunur ve Işıklı led göstergeler IPX6 Yıkanabilir koruma sınıfına sahiptir. Bu kontrol, kullanıcılara birçok ayar seçeneği, hareket modeli ve ek özellikler hakkında en uygun genel bakışı sunarak hastalara müdahale ederken verimlilik ve hassasiyet sağlar

Advanced hand control designed for high-end SCH series hospital beds. The SCH hospital bed hand control remote has up to twelve soft-touch buttons and Illuminated led indicators comes with a protection class IPX6 Washable. This control gives users optimal overview of the many adjustment options, movement patterns, and additional features, ensuring efficiency and precision when attending to patients.

SCH hasta yatağı için Esnek Hasta Paneli, hastane ve bakım evleri için ideal hale getiren esnek bir kolla birlikte gelir. Hastaların sırtlık ve bacak desteği gibi uygulamaları kontrol etmesini ve ayarlamasını sağlar.

Flexible Patient Panel for SCH patient bed comes with a flexible arm making it ideal for hospital and nursing home beds. It enables patients to control and adjust applications such as backrest and leg support.

SCH serisi elektrikli hastane yatakları, sırt ve bacak ayarları sırasında otomatik regresyon sistemi ile başarılı bir şekilde adapte edilir ve pelvik bölgede 11 cm’lik ekstra boşluk yaratarak boşluğu arttırır. Bu bakım mekanizması, yağdan arındırılmış basınç ülserlerine izin vererek ve nefes almayı iyileştirmek ve hastanın yatakta sürekli yeniden pozisyonlanmasını önlemek için pelvis ve sakral bölgelerdeki basıncı önemli ölçüde azaltarak iyileşme sırasında konforu en üst düzeye çıkarır.

SCH series electric hospital beds is succesfully addapted with an auto-regression system during adjustments of backrest and leg automatically shift increasing the space on the pelvic area by creating an extra space of 11 cm. This care mechanism maximize comfort during recovery with allowing degreased pressure ulcers and significantly reduced pressure on the pelvis and sacral areas to enhance breathing and to avoid continuous repositioning of the patient on the bed.

Şilte platformu, toplam 300 mm uzunluğa ulaşmak için kolayca manuel olarak ayarlanabilen, isteğe bağlı entegre çıkarılabilir yatak uzatıcı özelliğine sahiptir.

The mattress platform features as an optional integrated extractable bed lengthener, which can be manually adjusted easily to achieve a total length of 300 mm.

Tüm SCH serisi elektrikli yataklara uyarlanmış elektronik CPR’nin standart geleceği. Acil bir durumda, yatağın her iki yanında bulunan bir (MANUEL CPR) hızlı serbest bırakma kolu ile sırtlık manuel olarak aşağı indirilebilir; kol, yatağın herhangi bir konumunda, en düşük yükseklikte bile ve her ikisi de güvenlik tarafı yukarı veya aşağı konumlardayken ayar yapılmasına izin verir. schröder SCH yatağı ayrıca elektrikli bir CPR işlevi sunar.

The standard future of electronic CPR adapted in all SCH series electric beds. In case of emergency, the backrest can be brought down manually through a (MANUEL CPR) quick release lever available on both sides of the bed; the lever allows the adjustment at any position of the bed, even at lowest height and both with safety sides up or down locations. The schröder SCH bed also offers an electric CPR function.

Entegre 5. tekerlek, personel yardımını en aza indirir, dar köşelerde bile yatağı hareket ettirmede daha yüksek manevra kabiliyeti sağlar. 5. tekerlek, hasta nakli sırasında maksimum güvenlik ve rahatlığı arttırır. Yatağın ağırlık merkezine konumlandırılarak, yatağı döndürürken gereken zemin yüzeyini azaltır.

The integrated 5th castor minimises staff assistance , gives opportunity of higher maneuverability in moving the bed even on narrow corners. The 5th castor are increase the maximum safety and convenience during the patient transport. Positioned at the bed’s centre of gravity, it reduces the floor surface required when turning the bed.

Yatak otomatik olarak durur ve en alt konuma hareket edildiğinde kontrol panellerinde ışıkla gösterilir. Uzaktan kumandadaki yükseklik lambası kırmızıdır. Yatak en alçak konumdayken, düşme riskini azaltmak için lamba yeşile döner.

The bed automatically stoped and indicated with light on control panels when moving to the lowest position. The height lamp on the remote is in red. When the bed is in the lowest position, the lamp turns green to reduce the risk of falling.

Mevcut alarm sistemi hastanın yatak üzerindeki hareketini izler ve yatak çıkışı hastaların daha kolay ve güvenli mobilizasyonunu sağlar. Sistem, düşme önleme protokollerinizi geliştirmenize yardımcı olur ve uyarıyı yeniden kurma konusunda endişelenmenize son verir. 2 modlu Yatak Çıkış Alarmı, bakıcıları olası yataktan çıkış olaylarına karşı uyarır.

The exist alarm system monitors the patient’s movement on the bed and bed exit allows for easier and safer mobilization of patients. The system helps enhance your fall prevention protocols and helps you stop worrying about re-arming the alert. 2-mode Bed Exit Alarm, alerts caregivers of potential bed exit events.

Frenler devreye girmezse, fren pedallarından birine basılana kadar devam eden sesli bir tonla bakıcıları uyarır. SCH 5000, 4 eklemli bölümde şilte platformu ve yüksek yük kapasiteli teleskopi