SCH 4060

4 Motorlu Yetişkin Hasta Bakım Yatağı

EN 6061-2-52 Compliant
Schröder Certificates

Dört motorlu SCH 4060 hastane yatağı, her hastane koğuşunun ve yoğun bakım ünitesinin (YBÜ) gerçekten modern sağlık yatağı gereksinimlerinin tanımı haline gelen şık tasarımdır. SCH 4060 yatak, maksimum dayanıklılık için tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Barietrik gelecekler için de tasarlanmış ve çeşitli patentlerle korunan monolitik üst çerçeve.

Yan korkuluklar 4 cm yanal alan tüketimine sahiptir, daha az yer kaplar ve tek elle zahmetsizce indirilebilir. SCH 4060’ın hasta memnuniyetine birkaç faydası vardır.

Four motorised SCH 4060 hospital bed is the stylish design has become the definition of the truly modern healthcare bed requirements of each hospital ward and intesive care unit (ICU). The SCH 4060 bed has been designed, built and tested for maximum durability. The monolithic supframe designed for barietric futures as well and protected with several patents.

Side rails have a lateral space consumption of 4 cm, use less space and can be effortlessly lowered with one hand. SCH 4060 has a few benifits to the patient satisfaction.

  • Yükseklik Ayar Motorları
  • TR/ATR Eğim Ayar Motorları
  • Sırt Ayar Motorları
  • Ayak Ayar Motorları
  • Calfrest Mekanik Cırcır
  • Height Adjustment Motors
  • TR/ATR Tilt Adjustment Motors
  • Backrest Adjustment Motor
  • Thighrest Adjustment Motor
  • Calfrest Mechanical Ratchet

Düşük voltajlı DC motorlarda dönme hareketini doğrusal itme/çekme hareketlerine dönüştürebilen yüksek teknoloji ürünü elektrikli cihazlar olan iki liner aktüatör ve iki Kaldırma Makas ile güçlendirilmiştir.

SCH 4060, 4 eklemli bölümde şilte platformu ve yüksek yük kapasiteli DC Motorlar ile yükseklik ayarı yapılan, Yoğun bakım üniteleri için elektrikli bir yataktır.

Its powered with two liner actuators and two Lifting Scissors which are hi-tech electrical devices able to convert rotational motion in low voltage DC motors into linear push/pull movements.

SCH 4060 is an electric bed for Intensive care units, with a mattress platform in 4 jointed sections and height adjustment performed by high load capacity DC Motors.

SCH 4060 yatağın 90 cm x 200 cm şilte platformu, hasta için en üst düzeyde konforu hedefleyecek şekilde uyarlanmıştır. Şilte platformu ABS plastik parçalardan yapılmıştır ve bu nedenle temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve çıkarılması kolaydır. Opsiyonel olarak sunulan ergonomik tasarımlı çift katmanlı 7 bölmeli platform özel olarak tasarlanmış havalandırma kanalları, havanın şilte altında dolaşmasını sağlar ve nemi azaltır. Yatak platformunun 7 bölümü, PP ve gümüş nanopartiküller (Ag NP’ler) bileşikleri olan geri dönüştürülebilir ve sterilize edilebilir malzemeden yapılmıştır. 7 bölme yıkanabilir, çıkarılması ve temizlenmesi kolaydır, yuvarlak kenarlı ve keskin kenarları olmayan entegre yatak durduruculu.

The 90 cm x 200 cm mattress platform of the SCH 4060 bed has been adapted to aim the highest level of comfort for the patient. The mattress platform is made of ABS plastic parts and therefore is easy to clean , disinfect and detach. Optionally offered ergonomic design double layer 7 sections platfom specifically designed ventilation channels allow air to circulate under the mattress and reduce moisture. The mattress platform 7 sections made up recyclable and sanitizable material which is PP and silver nanoparticles (Ag NPs) compounds. 7 sections are washable easy to be removed and cleaned, with round edges and integrated mattress stoppers without sharp edges.

Yatak yapımında kullanılmak üzere uyarlanmış sırt üstü X-Ray kaset uygulaması hazır. Akciğer röntgeni, hastanın fiziksel müdahalesine gerek kalmadan alınabilir.

İsteğe bağlı olarak sunulan yarı saydam sırt kısmı, gerektiğinde doğrudan X-Ray kaseti yerleştirmeye olanak tanır ve ABS plastik kaset tutucusu uygulanabilir.

X-Ray casset aplication ready on back rest addapted to be use on bed construction. The lung X-Rays can be taken without any need for the physical handling of the patient.

Optionally offerable translucent backrest part to allow directly insert an X-Ray cassette if needed and ABS plastic cassette holder will be applyable.

Elektrikli hastane yatağı SCH serisi, pozisyonların açı ayarı ile entegre idrar torbası tutucusu ile özel ve ergonomik olarak tasarlanmış yan korkuluklar. Katlanabilir 4 bölümlü güvenlik kenarlarının yatak konakları, PP ve nanopartiküller (Ag NP’ler) bileşiklerinin karışımı olarak bir Antimikrobiyal malzeme oluşturdu. Uygun tasarım, hasta mobilizasyonunu arttırır ve sıhhi tesisatçıların kolay temizlik ve dezenfeksiyon çabalarını azaltır. Düşme riskini önlemek için ekstra güvenlik için özel olarak tasarlanan bölümlerin tasarımı, CE EN 60601-2-52 hastane yatakları standardına uygun olarak şilte platformundan 42 cm yüksekliğe ve hasta için toplam yanal tutma yüzeyine ulaşır. Yan korkuluklar 4 cm yanal alan tüketimine sahiptir, daha az yer kaplar ve tek elle zahmetsizce indirilebilir.

Electric hospital bed SCH series side rails specially and ergonomic designed with integrated urine bag holder with angle adjustment of the positions. The bed hosts of fold-down 4 section safety sides made up an Antimicrobial material as the mixture of PP and nanoparticles (Ag NPs) compounds. The appropriate designe increases patient mobilization and reduce the efforts of sanitarians for easy cleaning and disinfection. The design of the sections specially design for extra safety to prevent fall risk greatly attain 42 cm height above the mattress platform and a total lateral containment surface for the patient, in compliance with the standard for hospital beds CE EN 60601-2-52. Side rails have a lateral space consumption of 4 cm, use less space and can be effortlessly lowered with one hand.

SCH yatağın yan korkuluklarının mükemmel ve ergonomik tasarımı, yatak mafsallı olsa bile her pozisyonda ve her zaman tam yan koruma sağlar. Bu, bakıcı üzerindeki potansiyel yükün yanı sıra hastaların düşme riskini azaltmaya yardımcı olur. Hastalar, güvenliklerinden ödün vermeden en rahat pozisyona kolaylıkla taşınabilir. Yan korkuluklar, hastalara anında erişim için tek elle hareket ettirilebilen sönümleme sistemli, pürüzsüz ve hızlı bir kendi kendine indirme mekanizmasına sahiptir.

The excellent and ergonomic design of the SCH bed’s split side rails provide full lateral protection in all positions and all times, even the bed is articulated. This helps reduce the potential strain on the caregiver as well as the risk of falls to patients. Patients can be easily moved into the most comfortable position without compromising their safety. The side rails feature a smooth and fast self-lowering mechanism with dampening system that can be set in motion with one hand for accessing patients instantly.

Kaldırma direkleri ve hastayı engellemeden erişilebilen infüzyon stantlarının uygulanması için uygun şekilde yerleştirilmiş yatağın köşelerinde bulunan harika tasarımlı sabit adaptörler

Great designed fixed adaptors located at the corners of the bed conveniently situated for application of lifting poles and infusion stands accessible without obstructing the patient.

Üst düzey SCH serisi hastane yatakları için tasarlanmış gelişmiş el kumandası. SCH hastane yatağı el kumandası uzaktan kumandasında on iki adede kadar yumuşak dokunuşlu düğme bulunur ve Işıklı led göstergeler, IPX6 Yıkanabilir koruma sınıfına sahiptir. Bu kontrol, kullanıcılara birçok ayar seçeneği, hareket modeli ve ek özellikler hakkında optimum genel bakış sunarak hastalara müdahale ederken verimlilik ve hassasiyet sağlar.

Advanced hand control designed for high-end SCH series hospital beds.The SCH hospital bed hand control remote has up to twelve soft-touch buttons and Illuminated led indicators comes with a protection class IPX6 Washable. This control gives users optimal overview of the many adjustment options, movement patterns, and additional features, ensuring efficiency and precision when attending to patients.

SCH serisi elektrikli hastane yatakları, sırt ve bacak ayarları sırasında otomatik regresyon sistemi ile başarılı bir şekilde adapte edilir ve 11 cm ekstra boşluk yaratarak pelvik bölgedeki alanı arttırır. Bu bakım mekanizması, yağdan arındırılmış basınç ülserlerine izin vererek ve nefes almayı iyileştirmek ve hastanın yatakta sürekli yeniden pozisyonlanmasını önlemek için pelvis ve sakral bölgelerdeki basıncı önemli ölçüde azaltarak iyileşme sırasında konforu en üst düzeye çıkarır.

SCH series electric hospital beds is succesfully addapted with an auto-regression system during adjustments of backrest and leg automatically shift increasing the space on the pelvic area by creating an extra space of 11 cm. This care mechanism maximize comfort during recovery with allowing degreased pressure ulcers and significantly reduced pressure on the pelvis and sacral areas to enhance breathing and to avoid continuous repositioning of the patient on the bed.

Tüm SCH serisi elektrikli yataklara uyarlanmış elektronik CPR’nin standart geleceği. Acil durumlarda, yatağın her iki tarafında bulunan bir (MANUEL CPR) hızlı serbest bırakma kolu ile sırtlık manuel olarak aşağı indirilebilir; kol, yatağın herhangi bir konumunda, en düşük yükseklikte bile ve her ikisi de güvenlik tarafı yukarı veya aşağı konumlardayken ayar yapılmasına izin verir. schroder SCH yatağı ayrıca elektrikli bir CPR işlevi sunar.

The standard future of electronic CPR adapted in all SCH series electric beds .In case of emergency, the backrest can be brought down manually through a (MANUEL CPR) quick release lever available on both sides of the bed; the lever allows the adjustment at any position of the bed, even at lowest height and both with safety sides up or down locations. The schroder SCH bed also offers an electric CPR function.

Yatak otomatik olarak durur ve en alt konuma hareket edildiğinde kontrol panellerinde ışıkla gösterilir. Uzaktan kumandadaki yükseklik lambası kırmızıdır. Yatak en alçak konumdayken, düşme riskini azaltmak için lamba yeşile döner.

The bed automatically stoped and indicated with light on control panels when moving to the lowest position. The height lamp on the remote is in red. When the bed is in the lowest position, the lamp turns green to reduce the risk of falling.

Yerinde açı göstergesi, hastanın istenen yükseklik açısına yerleştirilmesine yardımcı olur.

On site angle indicator assists in positioning the patient to the desired angle of elevation.

SCH elektrikli karyola standart olarak ø 150 mm yıkanabilir, eş zamanlı Tekerlekler, ikiz tekerlek ve yön kilitleme sistemi seçenekleriyle mevcuttur. Kolay temizlik ve dezenfeksiyon için güzel ve basit tasarım.

SCH electric bed standard avalable in ø 150 mm washable, simultaneous Wheels with the options twin castors and directional locking system. Pretty and simple design for easy cleaning and disinfection.

Kardiyak koltuk pozisyonu, solunum fonksiyonunu ve kalp debisini en üst düzeye çıkarmak için tek bir düğmeye basılarak ayarlanabilir. Bu pozisyon hastanın konforunu artırır ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur.

The cardiac chair position can be adjusted by pressing a single button to maximise respiratory function and cardiac output. This position improves patient comfort and helps to speed up recovery.

Acil bir durumda hastayı düz Trendelenburg pozisyonuna getirir.

Places the patient in a flat Trendelenburg position in an emergency.

Dış Ölçüler 221 x 108 cm
Sırt Açısı (Max.) 0° – 70°
Ayak Açısı (Max.) 0° – 40°
Şiltesiz Yükselik Aralığı 39 – 83 cm
Trendelenburg Açısı 0° – 17°
Ters Trendelenburg Açısı 0° – 17°
Şilte Platformu (ABS) 90 x 200 cm
Korkuluk Yüksekliği 41 cm
Teker Çapı 15 cm (Merkezi Kilitlenebilir Teker)
Güvenli Çalışma Yükü 250 kg
Güç Girişi 230V, 50HZ
150 mm İkili Teker 5. Teker Manuel CPR Fren Bırakma Alarmı
Yatak Çıkış Alarmı Ağırlık Ölçü Sistemi Pendant Hareketli Hasta Başı Kontrol Kumandası
Merkezi Kilitlenebilir Teker Oksijen Tüp Tutucu

İkili Yüksek-Düşük Ayak Kontrolü

Akıllı Gece Lambası
Yedek Batarya Yatak Uzatma 2 Aşamalı Düşük Yükseklik Göstergesi Baş Bölüm Kırtasiye
Korkuluklarda Hemşire Kontol Paneli Korkuluklarda Hasta Kontrol Paneli

İdrar Torbası Askı Kancaları

Kağıt Rulo Askısı