SCH 5000 AL

5 Motorlu Alüminyum Yetişkin Hasta Bakım Yatağı

EN 6061-2-52 Compliant
Schröder Certificates

Elektrikli hastane yatağı SCH 5000 AL Alüminyum yan korkuluklar, 5 motorla güçlendirilmiş kolon motorları konstrüksiyonu, Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) hastanede yatış süresince hasta güvenliği, bakteriyolojik koruma ve hasta konforu sağlar.

Benzersiz modern tasarımlı SCH 5000 AL, modern teknolojiler kullanılarak üretilmiş ve çeşitli patentlerle korunan yüksek kaliteli bir tıbbi yataktır. Akıllı özellikler de dahil olmak üzere birçok gelişmiş işlevle donatılmıştır, hasta bakımını kolaylaştırır ve daha üst düzeyde bakım sağlar. SCH 5000 AL ile tanışın, hastalarınızın konforunu, güvenliğini ve memnuniyetini artırın. Her bakım ve tıbbi uygulama, hasta koşulları ve bütçe için doğru yatağı seçebilirsiniz.

An electric hospital bed SCH 5000 AL Aluminum side rails, column motors construction powered by 4 motors provides patient safety, bacteriological protection and patient comfort during a hospital stay, in the Intensive Care Unit (ICU).

Unique modern designed SCH 5000 AL is a high quality medical bed, manufactured with the use of modern technologies and protected with several patend. It is equipped with many sophisticated functions, including smart properties makes patient care easier and provides care to a higher level. Meet with the SCH 5000 AL improve your patients comfort, safety and satisfaction. You may choose the correct bed for each care and medical application, patient conditions and budget.

  • Yükseklik Ayar Motorları
  • TR/ATR Eğim Ayar Motorları
  • Sırt Ayar Motorları
  • Ayak Ayar Motorları
  • Calfrest Mekanik Cırcır
  • Height Adjustment Motors
  • TR/ATR Tilt Adjustment Motors
  • Backrest Adjustment Motor
  • Thighrest Adjustment Motor
  • Calfrest Mechanical Ratchet

Düşük voltajlı DC motorlarda dönme hareketini doğrusal itme/çekme hareketlerine dönüştürebilen yüksek teknoloji ürünü elektrikli cihazlar olan iki liner aktüatör ve iki Kaldırma Kolonu ile güçlendirilmiştir. SCH 5000 AL, 4 eklemli bölümde şilte platformu ve yüksek yük kapasiteli teleskopik kolonlar ile yükseklik ayarı yapılan yoğun bakım üniteleri için elektrikli bir yataktır.

Its powered with two liner actuators and two Lifting Columns which are hi-tech electrical devices able to convert rotational motion in low voltage DC motors into linear push/pull movements. SCH 5000 AL is an electric bed for Intensive care units, with a mattress platform in 4 jointed sections and height adjustment performed by high load capacity telescopic columns.

SCH 5000 AL yatağın 90 cm x 200 cm şilte platformu, hasta için en üst düzeyde konforu hedefleyecek şekilde uyarlanmıştır. Şilte platformu ABS plastik parçalardan yapılmıştır ve bu nedenle temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve çıkarılması kolaydır. Opsiyonel olarak sunulan ergonomik tasarımlı çift katmanlı 7 bölmeli platform özel olarak tasarlanmış havalandırma kanalları, havanın şilte altında dolaşmasını sağlar ve nemi azaltır. Yatak platformunun 7 bölümü, PP ve gümüş nanopartiküller (Ag NP’ler) bileşikleri olan geri dönüştürülebilir ve sterilize edilebilir malzemeden yapılmıştır. 7 bölme yıkanabilir, çıkarılması ve temizlenmesi kolaydır, yuvarlak kenarlı ve keskin kenarları olmayan entegre yatak durduruculu.

The 90 cm x 200 cm mattress platform of the SCH 5000 AL bed has been adapted to aim the highest level of comfort for the patient. The mattress platform is made of ABS plastic parts and therefore is easy to clean , disinfect and detach. Optionally offered ergonomic design double layer 7 sections platfom specifically designed ventilation channels allow air to circulate under the mattress and reduce moisture. The mattress platform 7 sections made up recyclable and sanitizable material which is PP and silver nanoparticles (Ag NPs) compounds. 7 sections are washable easy to be removed and cleaned, with round edges and integrated mattress stoppers without sharp edges.

Yatak yapımında kullanılmak üzere uyarlanmış sırt üstü X-Ray kaset uygulaması hazır. Akciğer röntgeni, hastanın fiziksel müdahalesine gerek kalmadan alınabilir. İsteğe bağlı olarak  sunulan yarı saydam sırt kısmı, gerektiğinde doğrudan bir X-Ray kasetinin yerleştirilmesine izin verir ve ABS plastik kaset tutucusu uygulanabilir.

X-Ray casset aplication ready on back rest addapted to be use on bed construction. The lung X-Rays can be taken without any need for the physical handling of the patient. Optionally offerable translucent backrest part to allow directly insert an X-Ray cassette if needed and ABS plastic cassette holder will be applyable.

Elektrikli hastane yatağı alüminyum serisi yan korkuluklar, pozisyonların açı ayarı ile entegre idrar torbası tutucusu ile özel ve ergonomik olarak tasarlanmıştır. Katlanabilir 4 bölümlü güvenlik kenarlarının yatak konakları, PP ve nanopartiküller (Ag NP’ler) bileşiklerinin karışımı olarak bir Antimikrobiyal malzeme oluşturdu. Uygun tasarım, hasta mobilizasyonunu arttırır ve sıhhi tesisatçıların kolay temizlik ve dezenfeksiyon çabalarını azaltır. Düşme riskini önlemek için ekstra güvenlik için özel olarak tasarlanan bölümlerin tasarımı, CE EN 60601-2-52 hastane yatakları standardına uygun olarak şilte platformundan 42 cm yüksekliğe ve hasta için toplam yanal tutma yüzeyine ulaşır. Yan korkuluklar 4 cm yanal alan tüketimine sahiptir, daha az yer kaplar ve tek elle zahmetsizce indirilebilir.

Electric hospital bed alumınum series side rails specially and ergonomic designed with integrated urine bag holder with angle adjustment of the positions. The bed hosts of fold-down 4 section safety sides made up an Antimicrobial material as the mixture of PP and nanoparticles (Ag NPs) compounds. The appropriate designe increases patient mobilization and reduce the efforts of sanitarians for easy cleaning and disinfection. The design of the sections specially design for extra safety to prevent fall risk greatly attain 42 cm height above the mattress platform and a total lateral containment surface for the patient, in compliance with the standard for hospital beds CE EN 60601-2-52. Side rails have a lateral space consumption of 4 cm, use less space and can be effortlessly lowered with one hand.

SCH 5000 AL yatağın yan korkuluklarının mükemmel ve ergonomik tasarımı, yatak mafsallı olsa bile her pozisyonda ve her zaman tam yanal koruma sağlar. Bu, bakıcı üzerindeki potansiyel yükün yanı sıra hastaların düşme riskini azaltmaya yardımcı olur. Hastalar, güvenliklerinden ödün vermeden en rahat pozisyona kolaylıkla taşınabilir. Yan korkuluklar, hastalara anında erişim için tek elle hareket ettirilebilen sönümleme sistemli, pürüzsüz ve hızlı bir kendi kendine indirme mekanizmasına sahiptir.

The excellent and ergonomic design of the SCH 5000 AL bed’s split side rails provide full lateral protection in all positions and all times, even the bed is articulated. This helps reduce the potential strain on the caregiver as well as the risk of falls to patients. Patients can be easily moved into the most comfortable position without compromising their safety. The side rails feature a smooth and fast self-lowering mechanism with dampening system that can be set in motion with one hand for accessing patients instantly.

Kaldırma direkleri ve hastayı engellemeden erişilebilen infüzyon stantlarının uygulanması için uygun şekilde yerleştirilmiş yatağın köşelerinde bulunan harika tasarımlı sabit adaptörler.

Great designed fixed adaptors located at the corners of the bed conveniently situated for application of lifting poles and infusion stands accessible without obstructing the patient.

Tüm kontroller ergonomik olarak konumlandırılmıştır ve hem sağlık personeli hem de hasta için anında sezgisel simgelerle tanımlanmıştır. SCH 5000 AL yatağı, yan panellere entegre edilmiş farklı kontrol pandantif uygulamaları ile uyarlanmıştır.

All controls are ergonomically positioned and identified by immediately intuitive icons both for the medical staff and the patient. The SCH 5000 AL bed has been adapted with different applications of control pendants also integarted on side panels.

Bilateral yüksek-alçak ayak kontrollü ayaklarla uyarlanan SCH AL Serisi, sağlık personelinin yara bakımı, muayeneler ve maksimum hasta hijyeni gereksinimlerine yardımcı olmak için yatak yüksekliğinin eller serbest şekilde yukarı/aşağı ayarlanmasına olanak tanır.

SCH AL Series adapted with Bilateral high-low foot control foots allow hands-free adjustment of the bed height up/down for helping healthcare staff to the wound care, examinations and maximum patient hygiene needs.

Üst düzey SCH AL serisi hastane yatakları için tasarlanmış gelişmiş el kumandası. SCH AL hastane yatağı el kumandası uzaktan kumandasında on iki adete kadar yumuşak dokunuşlu düğme bulunur ve Işıklı led göstergeler, IPX6 Yıkanabilir koruma sınıfına sahiptir. Bu kontrol, kullanıcılara birçok ayar seçeneği, hareket modeli ve ek özellikler hakkında optimum genel bakış sunarak hastalara müdahale ederken verimlilik ve hassasiyet sağlar.

Advanced hand control designed for high-end SCH AL series hospital beds.The SCH AL hospital bed hand control remote has up to twelve soft-touch buttons and Illuminated led indicators comes with a protection class IPX6 Washable. This control gives users optimal overview of the many adjustment options, movement patterns, and additional features, ensuring efficiency and precision when attending to patients.

SCH AL serisi elektrikli hastane yatakları, sırtlık ve bacak ayarları sırasında otomatik regresyon sistemi ile başarılı bir şekilde adapte edilir ve 11 cm ekstra boşluk yaratarak pelvik bölgedeki alanı arttırır. Bu bakım mekanizması, yağdan arındırılmış basınç ülserlerine izin vererek ve nefes almayı iyileştirmek ve hastanın yatakta sürekli yeniden pozisyonlanmasını önlemek için pelvis ve sakral bölgelerdeki basıncı önemli ölçüde azaltarak iyileşme sırasında konforu en üst düzeye çıkarır.

SCH AL series electric hospital beds is succesfully addapted with an auto-regression system during adjustments of backrest and leg automatically shift increasing the space on the pelvic area by creating an extra space of 11 cm. This care mechanism maximize comfort during recovery with allowing degreased pressure ulcers and significantly reduced pressure on the pelvis and sacral areas to enhance breathing and to avoid continuous repositioning of the patient on the bed.

Şilte platformu, toplam 300 mm uzunluğa ulaşmak için kolayca manuel olarak ayarlanabilen, isteğe bağlı entegre çıkarılabilir yatak uzatıcı özelliğine sahiptir.

The mattress platform features as an optional integrated extractable bed lengthener, which can be manually adjusted easily to achieve a total length of 300 mm.

Tüm SCH AL serisi elektrikli yataklara uyarlanmış elektronik CPR’nin standart geleceği. Acil durumlarda, yatağın her iki tarafında bulunan bir (MANUEL CPR) hızlı serbest bırakma kolu ile sırtlık manuel olarak indirilebilir; kol, yatağın herhangi bir konumunda, en düşük yükseklikte bile ve her ikisi de güvenlik tarafı yukarı veya aşağı konumlardayken ayar yapılmasına izin verir. schröder cura yatağı ayrıca elektrikli bir CPR işlevi sunar.

The standard future of electronic CPR adapted in all SCH AL series electric beds .In case of emergency, the backrest can be brought down manually through a (MANUEL CPR) quick release lever available on both sides of the bed; the lever allows the adjustment at any position of the bed, even at lowest height and both with safety sides up or down locations. The schröder cura bed also offers an electric CPR function.

Entegre 5. tekerlek, personel yardımını en aza indirir, dar köşelerde bile yatağı hareket ettirmede daha yüksek manevra kabiliyeti sağlar. 5. tekerlek, hasta nakli sırasında maksimum güvenlik ve rahatlığı arttırır. Yatağın ağırlık merkezinde konumlandırılarak, yatağı döndürürken gereken zemin yüzeyini azaltır.

The integrated 5th castor minimises staff assistance , gives opportunity of higher maneuverability in moving the bed even on narrow corners. The 5th castor are increase the maximum safety and convenience during the patient transport. Positioned at the bed’s centre of gravity, it reduces the floor surface required when turning the bed.

Yataken alt konuma hareket edildiğinde kontrol panellerinde ışıkla gösterilir. Uzaktan kumandadaki yükseklik lambası kırmızıdır. Yatak en alçak konumdayken, düşme riskini azaltmak için lamba yeşile döner.

The bed automatically stoped and indicated with light on control panels when moving to the lowest position. The height lamp on the remote is in red. When the bed is in the lowest position, the lamp turns green to reduce the risk of falling.

Mevcut alarm sistemi hastanın yatak üzerindeki hareketini izler ve yatak çıkışı hastaların daha kolay ve güvenli mobilizasyonunu sağlar. Sistem, düşme önleme protokollerinizi geliştirmenize yardımcı olur ve uyarıyı yeniden kurma konusunda endişelenmenize son verir. 2 modlu Yatak Çıkış Alarmı, bakıcıları olası yataktan çıkış olaylarına karşı uyarır.

The exist alarm system monitors the patient’s movement on the bed and bed exit allows for easier and safer mobilization of patients. The system helps enhance your fall prevention protocols and helps you stop worrying about re-arming the alert. 2-mode Bed Exit Alarm, alerts caregivers of potential bed exit events.

Frenler devreye girmezse, fren pedallarından birine basılana kadar devam eden sesli bir tonla bakıcıları uyarır.

If the brakes do not engage, it warns caregivers with an audible tone that continues until one of the brake pedals is depressed.

SCH AL elektrikli karyola standart olarak ø 150 mm yıkanabilir, eş zamanlı Tekerlekler, çift tekerlek ve yön kilitleme sistemi seçenekleri ile mevcuttur. Kolay temizlik ve dezenfeksiyon için güzel ve basit tasarım.

SCH AL electric bed standard avalable in ø 150 mm washable, simultaneous Wheels with the options twin castors and directional locking system. Pretty and simple design for easy cleaning and disinfection.

Bu ışık işlevi, geceleri daha iyi bir hasta oryantasyonunu destekler ve bir güvenlik hissi sağlar.

This light function supports a better patient orientation at night and provides a feeling of safety.

Ayak dayama alanı, dizin ters dönüşlerini hedefleyen dişli raf ile manuel olarak ayarlanabilir.

The footrest area is manually adjustable by toothed rack aiming counter rotations of the knee.

Bölünmüş yan korkuluklara entegre edilmiş kollar, daha güvenli yatak çıkışı için destek sağlayarak hastaların kendilerini ayakta durma pozisyonuna yükseltmelerine olanak tanır.

The arms integrated into the split side rails provide support for safer bed exit, allowing patients to elevate themselves to a standing position.

Kardiyak koltuk pozisyonu, solunum fonksiyonunu ve kalp debisini en üst düzeye çıkarmak için tek bir düğmeye basılarak ayarlanabilir. Bu pozisyon hastanın konforunu artırır ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur.

The cardiac chair position can be adjusted by pressing a single button to maximise respiratory function and cardiac output. This position improves patient comfort and helps to speed up recovery.

Acil bir durumda hastayı düz Trendelenburg pozisyonuna getirir.

Places the patient in a flat Trendelenburg position in an emergency.

Dış Ölçüler 221 x 108 cm
Sırt Açısı (Max.) 0° – 70°
Ayak Açısı (Max.) 0° – 40°
Şiltesiz Yükseklik Aralığı 39 – 83 cm
Trendelenburg Açısı 0° – 17°
Ters Trendelenburg Açısı 0° – 17°
Eğim Açısı 0° – 16°
Şilte Platformu (ABS) 90 x 200 cm
Korkuluk Yüksekliği 41 cm
Teker Çapı 15 cm (Merkezi Kilitlenebilir Teker)
5. Teker 15 cm
Yan Korkuluklarda Hemşire Kontrol Paneli 2 Adet
Yan Korkuluklarda Hasta Kontrol Paneli 2 Adet
Güvenli Çalışma Yükü 250 kg
Güç Girişi 230V, 50HZ
Ağırlık Ölçü Sistemi
Batarya Özellikleri

2 x 12 serisi bağlantılı, sızdırmaz, şarj edilebilir, Kurşun/Asit jel, 1,2 saat. El kapasitesi 220V 50hz

Fren Bırakma Alarmı Yatak Çıkış Alarmı<